MULTILOCK 4600 I²

MULTILOCK 5600 I²

MULTILOCK 4600 I²

Είναι η σειρά που καθορίζει τη βάση της γκάμας των θερμοδιακοπτόμενων ELVIAL multilock systems. Με εξαιρετικές επιδόσεις στην υδροπίεση και ανεμοπίεση ως 450 Pa σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου δίφυλλου κουφώματος 1.50 m x 2.30m, που αντιστοιχούν σε δυνατή καταιγίδα 10 Beaufort με ταχύτητα ανέμου 89 -102 km/h .

  • Ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 2,5 W/(m2*K)
  • Yαλοενισχυμένο πολυαμιδίο πλάτους 24mm και Πολυστερίνη

MULTILOCK 5600 I²

  Kαλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των αρχιτεκτόνων, με εξαιρετικές επιδόσεις στην υδατοστεγανότητα και ανεμοπίεση ως 450 Pa σε μέγιστη διάσταση πιστοποιημένου δίφυλλου κουφώματος 2.33 x 2.33 m , (καταιγίδα 10 Beaufort με ταχύτητα ανέμου 89- 102 km/h , όπου ξεριζώνονται δέντρα και προκαλούνται σημαντικές ζημιές). Άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πιστοποιημένη αντίσταση στη διάρρηξη κατηγορίας WK2.

  • Πιστοποιημένο στο Ift Rosenheim στις μέγιστες διαστάσεις (πλάτος 2.33m και ύψος 2.33m)
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf= 2,5 W/(m2*K)
  • Υαλοενισχυση (25%,PA6.625 GF), πλάτους 22mm για υψηλή θερμομόνωση