Η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί ένα από τους πιο ενεργοβόρους τομείς, καθώς η εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής διαμονής για τους πελάτες απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες μείωσης των λειτουργικών εξόδων στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι η εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

eco-hotelΗ εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρόκληση για τις ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, καθώς, εκτός από την μείωση των εξόδων, μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση του ξενοδοχείου από τον ανταγωνισμό μέσω της καινοτομίας και της ανάπτυξης της ταυτότητας κάθε ξενοδοχειακής επωνυμίας, μέσα από την οικολογική συνείδηση, ώστε να παρέχεται μία σαφής πρόταση αξίας στον πελάτη.

Ο όρος “εξοικονόμηση ενέργειας” με επεμβάσεις στο κέλυφος του υπάρχοντος κτιρίου, αφορά κυρίως (από ενεργειακή σκοπιά) την βελτίωση του βαθμού απόδοσης χρήσης ενέργειας με τεχνικές μείωσης των θερμικών απωλειών που οφείλονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την θερμομονωτική επάρκεια του κτιριακού κελύφους (φέρον οργανισμός, τοιχοποιία, ανοίγματα).

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας εξασφαλίζοντας παράλληλα τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης των καταναλωτών.

Μερικοί Τρόποι Βελτίωσης των Ξενοδοχειακών Μονάδων είναι :