Τα χαλυβδινα συστήματα έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία, σύμφωνα με το EN 1191 και τώρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που απαιτούν το EN 12400, ανθεκτικότητας επιπέδου 8. Αυξημένη είναι η ζήτηση τους σε προκηρύξεις διαγωνισμών, για υψηλής κινητικότητας πόρτες εισόδου σε δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια.

 

Ευρύ φάσμα επιλογών

Ανάλογα με το σύστημα, είναι δυνατόν να συνδυαστούν: θερμική μόνωση, πυροπροστασία, προστασία από καπνό και αντοχή κατά της διάρρηξης. Η κατασκευή είναι βασισμένη στα ισχύοντα πρότυπα της Ελβετικής εθνικής εμπορικής ένωσης SZFF και SIA, καθώς και προτύπων DIN και ΕΝ.

Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικά:

 •  Χάλυβας
 • Ανοξείδωτος χάλυβας

 

Προδιαγραφές απόδοσης

 • Ανθεκτικότητα, κατατάσσεται σε EN 12400 έως επίπεδο 8 (1 κύκλοι εκ.)
 • Αντοχή στη διάβρωση, έως κλάση 4, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1670
 • Επιπλέον, καμία συντήρηση ή τροποποίηση δεν  απαιτείται για πόρτες προστασίας από τον καπνό, πιστοποιημένο με το EN 14600 (Class Sm)
 • Πιστοποιητικά πυροπροστασίας EN 13501-2 των κλάσεων E30-E90, EW30-EW60 και EI30 EI90

 

Συστήματα θυρών

 •  Στον τομέα του χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
 • Δοκιμασμένη ασφάλεια:

-Αντοχή στη φωτιά και την προστασία από καπνό (EI30 – EI90 / E30 – E120)

-Αντίσταση διάρρηξη RC1-3

-Αλεξίσφαιρη αντίσταση FB4 NS

 • Αόρατα εξαρτήματα: κρυφά εξαρτήματα  για πόρτες και μεντεσέδες, λύσεις για αυτόματες πόρτες
 • Διάφορες εκδόσεις: με 1 και 2 με φύλλα, καθώς επίσης και για συρόμενες και για ανοιγόμενες πόρτες .
 • Θερμομόνωση με τιμές  UD έως και 1,1 W / (m2.K)
 • Σήμανση CE, σύμφωνα με το EN 14351-1